Beskrivelse av arrangementet

Informasjon

Sted
Teams
Tid
Onsdag 1. november 2023 kl. 09.00 - 10.30
Påmeldingsfrist
Tirsdag 31. oktober 2023 kl. 12.00
Ledige plasser
Venteliste

Tema for spørretimen

Vi starter med en kort gjennomgang av det sentrale regelverket innen dyrehelse og toll ved import og eksport av hest. Vi begrenser oss i denne omgang til EU/EØS-området, hvilket inkluderer Norden.

Deretter går vi gjennom innsendte spørsmål og avslutter med oppfølgingsspørsmål relatert til dagens tema. Vi oppfordrer deltagerne til å forberede spørsmål/problemstillinger på forhånd, men dere er også velkommen til å være med uten å delta aktivt. Målet er å skape en åpen og lærerik dialog for alle parter.

Spørsmål/problemstillinger sendes inn innen 25. oktober til kurs@toll.no. Det vi ikke bli gjort opptak av arrangementet.

På spørretimen kommer vi ikke til å gå innom:

* dyrevelferdsbestemmelser om transport av hest

* betsemmelsene for utstedelse av hestepass

 Hvem passer spørretimen for?

* de som reiser med hest i forbindelse med konkurranse, stevne og trening

* speditør som jobber med utførsel/innførsel av hest

* transportør

* veterinær, beite og ferie

* andre med interesse for toll og transport med hest

Kursholdere:

Fredrik Wittenburg Andersen - Veterinær seniorrådgiver, Mattisylnet

Turi Frances Calveley Hordern-Larsen - Seniorrådgiver seksjon dyrehelse, Mattilsynet

Bjørn M. Nilsen - Tolloversinspektør, Tolletaten

Marion Adina Hvitstein - Tolloverinspektør, Tolletaten

Arrangør

Brukerdialogavdeling | Tolletaten

Seksjon dyrehelse | Mattilsynet

Meld på

Informasjon

Sted
Teams
Tid
Onsdag 1. november 2023 kl. 09.00 - 10.30
Påmeldingsfrist
Tirsdag 31. oktober 2023 kl. 12.00
Ledige plasser
Venteliste

Aktiviteten er for tiden fulltegnet, ved registrering blir du satt på venteliste.

{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}