Aktiviteter

Tolletaten arrangerer kurs for næringslivet på Teams.
Kursene er gratis og varer fra 0900-1530.

Under finner du lenker til de forskjellige kursene, og du kan lese utdypende informasjon om innhold, krav til forkunnskaper, påmelding m.v.